Είστε εδώ

«#», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. (εσώφυλλο)