Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Μαύρο Παραμύθι του Χάινερ Μύλλερ», Κουίντα, τχ. 41 (Μάρτιος 2001), σ. 16