Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Αμπιγιέρ, το πνεύμα της σκηνής», Κουίντα, τχ. 41 (Μάρτιος 2001), σ. 2