Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η σκηνογραφία του ελληνικού θεάτρου 1930-1960. Αναστασία Κοντογιώργη. Εκδόσεις: University Studio Press », Κουίντα, τχ. 40 (Δεκέμβριος 2000-Ιανουάριος 2001 2001), σ. 13