Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Fellow the fellow who follows a dream», Κουίντα, τχ. 40 (Δεκέμβριος 2000-Ιανουάριος 2001 2001), σ. 6