Είστε εδώ

«Κέντρο μπαλλέτου Άσπα Φούτση», Κουίντα, τχ. 39 (Σεπτέμβριος 2000), σ. 5