Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος, «Προσκήνιο. Η Κουίντα είναι πάλι εδώ», Κουίντα, τχ. 38 (Οκτώβριος 1999-Ιανουάριος 2000 2000), σ. 1