Είστε εδώ

Σβαλίγκου Χάρη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Εξωτική προέλευση και μυθολογική διαχρονία», Κουίντα, τχ. 37 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1999), σ. 14