Είστε εδώ

Σακελλαρίδου Έλση, «Φεστιβάλ Εδιμβούργου. Τρία έργα ζητούν τίτλο», Κουίντα, τχ. 37 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1999), σ. 9