Είστε εδώ

Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη, «Λυρικές δονήσεις…», Κουίντα, τχ. 36 (Μάιος-Ιούνιος 1999), σ. 16