Είστε εδώ

Πισσαλίδης Βύρων, «Μουσική σκηνή. Επιλογές από cd: Ευοί Ευάν», Κουίντα, τχ. 36 (Μάιος-Ιούνιος 1999), σ. 15