Είστε εδώ

«Κέντρο πληροφοριών τύπου», Κουίντα, τχ. 36 (Μάιος-Ιούνιος 1999), σ. 7