Είστε εδώ

Φελοπούλου Σοφία, «Ανοίγοντας την αυλαία. Δεν παίζουν ούτε με το θάνατο», Κουίντα, τχ. 36 (Μάιος-Ιούνιος 1999), σ. 4