Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Η φλυαρία της σιωπής», Κουίντα, τχ. 35 (Μάρτιος-Απρίλιος 1999), σ. 4