Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Η Στέλλα και οι άλλες…», Κουίντα, τχ. 35 (Μάρτιος-Απρίλιος 1999), σ. 2-3