Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Αναλογείο. Θέατρο, Τόμος Ζ΄-Μια συνάντηση κάπου αλλού, Η τελευταία πράξη, Μια κωμωδία, Ιάκωβος Καμπανέλλης, Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα 1998», Κουίντα, τχ. 34 (Φεβρουάριος 1999), σ. 10