Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιβλίο. Η διαδρομή, η μάχη και το πρόσωπο της μνήμης», Κουίντα, τχ. 34 (Φεβρουάριος 1999), σ. 7