Είστε εδώ

Σβαλίγκου Χάρη,Fargier Jean-Paul, «Phillipe Sollers: Ο τελευταίος των Μοϊκανών ελεύθερος και ατίθασος», Κουίντα, τχ. 34 (Φεβρουάριος 1999), σ. 4-5