Είστε εδώ

Σακελλαρίδου Έλση, «Κοντσέρτο Τζίλι», Κουίντα, τχ. 34 (Φεβρουάριος 1999), σ. 3