Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Προσκήνιο. 20 χρόνια Πειραματική», Κουίντα, τχ. 34 (Φεβρουάριος 1999), σ. 1