Είστε εδώ

Πισσαλίδης Βύρων, «Μουσική σκηνή. Επιλογές από cd: Thomas Fehlmann, Good fridge Flowing: Ninezer onineight», Κουίντα, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1998-Ιανουάριος 1999 1999), σ. 11