Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Αναλογείο. Δραματοποίηση, Το Βιβλίο του Παιδαγωγού-Εμψυχωτή, Περσεφόνη Σέξτου, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1999», Κουίντα, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1998-Ιανουάριος 1999 1999), σ. 10