Είστε εδώ

«Κέντρο πληροφοριών τύπου», Κουίντα, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1998-Ιανουάριος 1999 1999), σ. 6