Είστε εδώ

«Στέλλα. Ιστορίες ενός μαχαιριού. Studio Κουίντα», Κουίντα, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1998-Ιανουάριος 1999 1999), σ. 1