Είστε εδώ

Πισσαλίδης Βύρων, «Ιντερμέδιο. Χωρίς τίτλο», Κουίντα, τχ. 32 (Νοέμβριος 1998), σ. 11