Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Αναλογείο. Ευριπίδη Ορέστης, Μετάφραση Γιώργος Χειμωνάς, Εκδόσεις Καστανιώτης, 1998», Κουίντα, τχ. 32 (Νοέμβριος 1998), σ. 10