Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Δυο νέα έργα στο Απλό Θέατρο», Κουίντα, τχ. 32 (Νοέμβριος 1998), σ. 3