Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος, «Προσκήνιο. Καλά νέα», Κουίντα, τχ. 32 (Νοέμβριος 1998), σ. 1