Είστε εδώ

Πισσαλίδης Βύρων, «Ιντερμέδιο. Rolling Stones, οι φίλοι απ' τα παλιά», Κουίντα, τχ. 31 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1998), σ. 11