Είστε εδώ

Σβαλίγκου Χάρη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Από τη λαϊκή σάτιρα στη θεατρική διαχρονία», Κουίντα, τχ. 31 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1998), σ. 10