Είστε εδώ

«Κέντρο πληροφοριών τύπου», Κουίντα, τχ. 31 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1998), σ. 7