Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Αφιέρωμα στη σκηνή της Θεσσαλονίκης. 4. Θεατρικό Εικαστικό Κέντρο Πούπουλο», Κουίντα, τχ. 31 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1998), σ. 4