Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Άκεφες καλοκαιρινές κωμωδίες», Κουίντα, τχ. 30 (Αύγουστος 1998), σ. 4-5