Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος, «Προσκήνιο. Το μεγάλο τσίρκο του καλοκαιριού», Κουίντα, τχ. 30 (Αύγουστος 1998), σ. 1