Είστε εδώ

Πατσαλίδης Σάββας, «Ανοίγοντας την αυλαία. Η αισθητική της διακειμενικότητας», Κουίντα, τχ. 29 (Ιούνιος 1998), σ. 4-5