Είστε εδώ

Βερβεροπούλου Ζωή, «Ανοίγοντας την αυλαία. Θεατρική Άνοιξη: Η Μάγια και τα μάγια της», Κουίντα, τχ. 29 (Ιούνιος 1998), σ. 3