Είστε εδώ

Φελοπούλου Σοφία, «Ανοίγοντας την αυλαία. Θεατρική Άνοιξη: Rejects revenge and the Tiger Pearl», Κουίντα, τχ. 29 (Ιούνιος 1998), σ. 2