Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος, «Προσκήνιο. Το μεγάλο τσίρκο του καλοκαιριού», Κουίντα, τχ. 29 (Ιούνιος 1998), σ. 1