Είστε εδώ

Πισσαλίδης Βύρων,Παπαδοπούλου Κλειώ, «Ιντερμέδιο. Συζήτηση για μουσική με την Κλειώ Παπαδοπούλου», Κουίντα, τχ. 28 (Μάιος 1998), σ. 7