Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Όταν η εσωτερική αναζήτηση γίνεται θεατρική πράξη», Κουίντα, τχ. 28 (Μάιος 1998), σ. 5