Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Forum of Keen Art-Υπεριώδεις χώροι-Ultra Violet Spaces», Κουίντα, τχ. 28 (Μάιος 1998), σ. 2