Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Ιανός», Κουίντα, τχ. 28 (Μάιος 1998), σ. 2