Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Προσκήνιο. Εμπόριο», Κουίντα, τχ. 28 (Μάιος 1998), σ. 1