Είστε εδώ

Βερβεροπούλου Ζωή, «Ανοίγοντας την αυλαία. Θεσσαλία-Σταυρούπολη μέσω Κηφισιάς», Κουίντα, τχ. 27 (Απρίλιος 1998), σ. 6