Είστε εδώ

Τσόκου Γιάννα, «Ανοίγοντας την αυλαία. Απολογία από σκηνής», Κουίντα, τχ. 27 (Απρίλιος 1998), σ. 5