Είστε εδώ

Φελοπούλου Σοφία, «Ανοίγοντας την αυλαία. Ντουέντε χωρίς θαύμα», Κουίντα, τχ. 27 (Απρίλιος 1998), σ. 3