Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Για τους φίλους της στήλης της Μουσικής Σκηνής», Κουίντα, τχ. 26 (Μάρτιος 1998), σ. 7