Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Αναλογείο. Βάσω Μανωλίδου, Αναμνήσεις μιας μεγάλης Κυρίας του Θεάτρου, Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης», Κουίντα, τχ. 26 (Μάρτιος 1998), σ. 6