Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Μετέωρο το πέρασμα από το σκοτάδι στο φως…», Κουίντα, τχ. 26 (Μάρτιος 1998), σ. 5