Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Η όπερα της πεντάρας από το Θέατρο 25ης Μαρτίου]», Κουίντα, τχ. 26 (Μάρτιος 1998), σ. 3